ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้ร่วมสัมมนาในงาน “ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top