ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

อาคารศูนย์การเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ตึก B ชั้น 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Phone:

(092) 310 9280

Email:

scira@kmitl.ac.th

Scroll to Top