รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ได้รับเกียรติ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้รับเกียรติ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ที่รัฐสภาไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

Scroll to Top