📢เสวนา ฟรี! พร้อมรับ PDU ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (1 พฤศจิกายน 2566)

📌 Smart City and Data Center
🔹 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Renewable Energy Certificates (RECs)”
🔹 เสวนาความพร้อมในการยกระดับ Renewable Energy Certificates (RECs) ของศูนย์ข้อมูลไทย และนานาชาติในประเทศไทย
🔸 1 พฤศจิกายน 2566
🔸เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้อง MR 106 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://nationalengineering2023.com/events/ne074/
————————————————————
📌 Smart City and Data Center
🔹 ความพร้อมในการยกระดับ Renewable Energy Certificates (RECs) ของศูนย์ข้อมูลไทย และนานาชาติในประเทศไทย
🔹 พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
🔸 1 พฤศจิกายน 2566
🔸 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง MR 106 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://nationalengineering2023.com/events/ne075/
————————————————————
วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 “Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบอลรูม 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
————————————————————
📌 พบกับการสัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ การแสดงสินค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดูงานสัมมนาทั้งหมดที่นี่: https://nationalengineering2023.com/events/
————————————————————
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top