📢เสวนา ฟรี! พร้อมรับ PDU ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (2 พฤศจิกายน 2566)

📌 Smart City and Data Center
🔹 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Smart City and Data Center
🔹 เสวนามาตรฐาน Data Center ของไทย และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานกรอบใหม่
🔸 2 พฤศจิกายน 2566
🔸เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้อง MR 106 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://nationalengineering2023.com/events/ne076/
————————————————————
📌 Smart City and Data Center
🔹 Revolution in Data Center Sustainability
🔹 The liquid revolution: Unleashing data center superpowers!
🔹 Protect your personnel, property, and brand from fire caused by batteries with Li-ion Tamer and Sensepoint XCL
🔹 Securing Operational Technology with Adherence to Security Standards
🔸 2 พฤศจิกายน 2566
🔸 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง MR 106 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://nationalengineering2023.com/events/ne078/
————————————————————
วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 “Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบอลรูม 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
————————————————————
📌 พบกับการสัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ การแสดงสินค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดูงานสัมมนาทั้งหมดที่นี่: https://nationalengineering2023.com/events/
————————————————————
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top